Program

Publisert: 14.01.2019

Sikkerhetskonferansen 2019 vil belyse den internasjonale sikkerhetssituasjonen og gå dypere inn i hva ny sikkerhetslov faktisk betyr for virksomheter i Norge. Sporene byr på et bredere spekter av fagområder knyttet opp mot forebyggende sikkerhet: fysisk, logisk og teknisk - alt med et overordnet helhetlig perspektiv.

 

PROGRAM FOR SIKKERHETSKONFERANSEN 2019

Oslo Kongressenter 20.- 21. mars 2019

Les mer om foredragsholderne

Program og foredragsholdere vil publiseres og oppdateres løpende. Endringer må påregnes

20. mars

0800 Registrering og kaffe

0900 Åpning ved direktør NSM, presentasjon av konferansier Siri Lill Mannes

0910 Åpningstaler ved Sikkerhetskonferansen 2018

     0910 - 0920 Justis- og beredskapsdepartementet, statssekretær Thor Kleppen Sættem

     0920 - 0930 Forsvarsdepartementet, statssekretær Tone Skogen

0930 Ciaran Martin, sjef NCSC (UK)

0905 Guillaume Poupard, sjef ANSSI (FR)

1010 Pause

1030 Kjetil Nilsen i samtale med sjef NCSC Ciaran Martin og sjef ANSSI Guillaume Poupard. Samtalen ledes av Siri Lill Mannes

1100 Øystein Moan, Visma, Tema: Erfaring fra hendelse

1130 LUNSJ

 

1300-1530 Fagspor:

Ny sikkerhetslov: hvorfor, hva og hvordan

Objektsikkerhet - avhengighetsskapende funksjoner?

Digitale trusler - Hva er de og hvordan beskytter vi oss mot dem?

Sikkerhetskompetanse - og mangelen på denne

 

21. mars

0900-1130 Fagspor:

Innsidertrusselen anno 2019

Risikostyring

Kraftsamling for cybersikkerhet

Digital hendelseshåndtering og teknisk analyse

 

1130 LUNSJ

1230 Iver Neumann, Tilbake til den kalde krigen - eller enda lengre tilbake? Russlands forhold til Europa og Norge

1300 Jaya Baloo, Tema: Teknologi og fremtid

1330 Pause

1400 Panel: Tema: Kunstig intelligens. Forskning og fremtidsutsikter. Hvilken plass har sikkerheten?   

  • Ketil Stølen, Sintef
  • Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet
  • Keith Downing, NTNU
  • TBA

1440    Professor Michael Goodman, Kings College, «Resilient Cyber Security: Patching the Social Layer»

1520 Avslutning/oppsummering ved direktør NSM

 

Velkommen til årets viktigste konferanse!