Brosjyrer

Publisert: 19.06.2014

  • Sikkerhetsgodkjenning av informasjonssystemer - hva må jeg tenke på? [PDF] (2016)
  • Inntrengingstesting (PENTEST)[PDF] (2013)
  • Jobb i Nasjonal sikkerhetsmyndighet? [PDF] (2012)
  • Din holdning - virksomhetens styrke [PDF] (2012)
  • Sosiale medier og sikkerhet [PDF] (2012)
  • Sosiale medium og tryggleik [PDF] (2012)
  • Nettfisking og sosial manipulasjon[PDF] (2012)
  • Nettfisking og sosial manipulasjon - nynorsk [PDF] (2012)
  • Hva er NorCERT? [PDF] (2011)
  • Objektsikkerhet [PDF] (2011)
  • Sikrere møterom [PDF] (2011)
  • Sikrere håndtering av nøkler og kort [PDF] (2011)
  • Sikrere bruk av minnepinner [PDF] (2011)
  • Sikkerhetsklarering og autorisasjon [PDF] (2011)
  • Sikkerhet - et lederansvar [PDF] (2010)
  • Tryggleik - eit leiaransvar [PDF] (2010)
  • Verdivurdering [PDF] (2010)
  • Tempest - avlytting av elektromagnetisk stråling [PDF]
  • Sikrere bruk av mobiltelefon [PDF] (2010)
  • Kan du holde på en hemmelighet? [PDF] Brosjyre om Nasjonal sikkerhetsmyndighet (2008) 
  • Kan du halde på ei hemmelegheit? [PDF] Brosjyre om Nasjonalt tryggingsorgan (2008)  

Andre brosjyrer

  • Sikker reise. Sikkerhetsråd for delegasjoner og medreisende på reiser til utlandet. Håndboken er utarbeidet av Politiets sikkerhetstjeneste og Politidirektoratet på oppdrag fra Justisdepartementet. [PDF] (2009)