Personellsikkerhet

Publisert: 10.06.2014 | Sist endret: 16.04.2018

NSM er fagmyndighet for personellsikkerhet innenfor sikkerhetslovens virkeområde. Ansvar og oppgaver er i hovedsak regulert i sikkerhetslovens kapittel 6 om personellsikkerhet og i forskrift om personellsikkerhet.