Luftbårne sensorsystemer

Publisert: 22.08.2018 | Sist endret: 23.08.2018

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) fører kontroll med fotografering og filming fra luften og andre luftbårne sensorsystemer for å skjerme detaljer ved militære og andre forbudsområder.

Såkalte «luftbårne sensorsystemer» er alt utstyr som kan innhente informasjon fra lufta. Det mest åpenbare er droner eller fly med foto- eller filmkamera, men vi ser at stadig mer avansert utstyr, som for eksempel IR sensor, laserskanner eller radar, monteres for bruk i luften.

1. september trer den nye «Forskrift om kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer» i kraft. Den nye forskriften erstatter en mer enn 20 år gammel forskrift, og er dermed bedre tilpasset en ny teknologisk hverdag for både privatpersoner og virksomheter.

Forbudsområder

Over hele Norge finnes militære og andre installasjoner og anlegg som krever beskyttelse mot overvåkning og kartlegging av hensyn til rikets sikkerhet. Dersom sensitiv informasjon om aktivitet, sikringssystemer eller andre detaljer knyttet til slike anlegg og installasjoner blir allment kjent, vil det svekke Norges forsvarsevne og/eller strategiske fortrinn på eget territorium.

Ved og rundt slike installasjoner og anlegg er det etablert områder der det pålegges restriksjoner, herunder adgangsbegrensninger, fotoforbud og forbud mot fotografering/filming fra luften og bruk av andre luftbårne sensorer.

Brudd på disse bestemmelsene er straffbart.

Oversikt over forbudsområdene finner du her

Lisens for å gjennomføre sensorinnhenting

Det er ikke lenger krav om lisens eller forhåndstillatelse for fotografering/filming fra luften, eller bruk av andre luftbårne sensorsystemer, så lenge det ikke innhentes informasjon fra eller over forbudsområdene.

Det er innført en varslingsplikt for bruk av andre sensorer enn foto/video utenfor forbudsområdene. Grunnen til dette er at det kan finnes forbudsområder som ikke kan offentliggjøres. 

NSM gjør oppmerksom på at det i mange tilfeller er et krav om operative flytillatelser fra Luftfartstilsynet. Det oppfordres derfor til å ta kontakt med Luftfartstilsynet for veiledning.