Sikkerhetsoppdatering sluppet for Exim

Publisert: 30.11.2017

NorCERT ønsker å informere om at en sikkerhetsoppdatering nå er tilgjengelig for sårbarhetene i Exim [1].

NorCERT anbefaler å oppdatere sårbare versjoner av Exim så fort som mulig.

For mer detaljert informasjon om sårbarhetene vennligst se vårt opprinnelige 
varsel: 

Sårbarheter i e-posttjeneren Exim  

[1] http://exim.org/