Varsler fra NSMs operasjonssenter

Her finner du varsler fra NSM NorCERTs operasjonssenter, blant annet sårbarheter på internett, viktige oppdateringer og andre cyberhendelser.

Varslene på denne siden er ikke en komplett liste over aktuelle sårbarheter. NSM NorCERT forkuserer på varsler som er relevante for samfunnsviktige virksomheter og/eller som rammer store deler av samfunnet. 

18. januar

Oracles kritiske sikkerhetsoppdateringer for første kvartal 2017

Les mer

13. januar

Sikkerhetsoppdateringer til BIND

Les mer

10. januar

Microsoft sikkerhetsoppdateringer januar 2017

Les mer

Sårbarheter i produkter fra Adobe

Les mer