Kontakt NSMs operasjonssenter

Kontaktinformasjon til NorCERT, den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Norges nasjonale CERT (Computer Emergency Response Team) og cybersenter.

Telefon: 02497 (+47 23 31 07 50)

Epost: norcert@cert.no (incidents)
post@cert.no (admin) 

Besøksadresse:
Tvetenveien 22
N-0661 Oslo

Felles PGP nøkkel for NorCERT

PGP Fingerprint: 216C 1DA6 FB74 91C7 1268 FCD0 3FEB 3674 8258 8811

Deling av sensitiv informasjon og TrafikkLysProtokollen - TLP

Følg oss på Twitter @NorCERT