Norges nasjonale cybersenter - NorCERT

Publisert: 12.05.2014

NSM NorCERT er den operative delen av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Vi er Norges nasjonale CERT* og cybersenter. Vi håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon.

NSM NorCERT er den viktigste arenaen for IKT-samarbeid og et nasjonalt samlingspunkt. Vi er en koordinerende enhet for IKT-sikkerhetshendelser, dedikert til cybersikkerhet og hendelseshåndtering.

Alvorlige dataangrep

NSM NorCERT håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnsviktige virksomheter og informasjon. Operasjonssenteret i NSM håndterer flere tusen saker i løpet av et år. 

Nasjonalt sensornettverk

NSM NorCERT drifter og organiserer et nasjonalt sensornettverk på internett; Varslingssystem for digital infrastruktur (VDI). Sensornettverket skal avdekke forsøk på datainnbrudd mot samfunnskritiske virksomheter på tvers av sektorer. Dette er kort fortalt en digital innbruddsalarm for AS Norge.

NSM NorCERT skal

  • Forebygge alvorlige dataangrep mot samfunnsviktige virksomheter og informasjon
  • Dele informasjon ved hjelp av spesialrapporter, foredrag og annen utadrettet virksomhet
  • Koordinere respons til alvorlige IT-sikkerhetsangrep mot kritisk infrastruktur og informasjon
  • Innhente informasjon om alvorlige sikkerhetstruende hendelser på Internett
  • Koordinere tidlig sikkerhetsoppdatering av samfunnskritiske datasystemer
  • Fokusere på deling av informasjon
  • Til enhver tid ha et oppdatert nasjonalt IKT-risikobilde
  • Hjelpe frem responsmiljøer i Norge
  • Gi innspill til nasjonale beredskapssystemer og bistår beredskapsarbeidet

Hva er en *CERT?

CERT-funksjonen er et kjent begrep internasjonalt. CERT står for Computer Emergency Response Team og er en koordinerende enhet for informasjonssikkerhet. Det faktum at digitale trusler har liten respekt for landegrenser betyr at gjensidig samarbeid mellom CERTer er ekstremt viktig. 

Trusted Introducer

NSM NorCERT er sertifisert og akreditert av Trusted Introducer (ekstern nettside). Trusted Introducer (TI) ble etablert som en tjeneste i Europa i 2000. Formålet var å hjelpe hendelseshåndteringsteam til å samarbeide og dermed forbedre den totale sikkerheten gjennom raskere respons på både pågående angrep og nye trusler.

Medlem av FIRST

NSM NorCERT er medlem av FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams) (Link til ekstern nettside). FIRST er en global anerkjent organisasjon, og ledende innen hendelsesrespons. 

 

Member of FIRST - the Forum of Incident Response and Security TeamsTrusted Introducer