Sikkerhetsgraderte anskaffelser

Publisert: 16.06.2017 | Sist endret: 23.03.2018

NSM ved avdeling for sikkerhetsstyring arrangerer eget kurs i sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Målgruppe

Personell ved anskaffelsesmyndigheter som jobber med sikkerhetsgraderte anskaffelser. Kursdeltagerne må kunne autoriseres for BEGRENSET. Dette fordi deler av informasjonen som gis i kurset er sikkerhetsgradert.

Innhold og læringsmål

Kurset gir en innføring i regelverk og prosesser ved sikkerhetsgraderte anskaffelser med bakgrunn i sikkerhetsloven med forskrifter. Etter endt kurs skal kursdeltagerne sitte igjen med en grunnleggende forståelse av viktigheten av og hvordan gjennomføre sikkerhetsgraderte anskaffelser.

Innhold:

  • Trusler og sårbarheter i industrisikkerhetsarbeidet
  • Verdivurdering
  • Regelverk og prosesser for sikkerhetsgraderte anskaffelser nasjonalt og internasjonalt
  • Internasjonale transporter og kurertjeneste

Det gjennomføres en sammensatt øvelse.

Forkunnskaper 

Deltagerne må ha gjennomgått grunnkurs i forebyggende sikkerhet ved NSM (eller kurs i forebyggende sikkerhetstjeneste tidligere avholdt ved NUSB), eller tilsvarende. Er du i tvil om din bakgrunn kvalifiserer til opptak på kurset, kontakt kurskoordinator.  

Kursdatoer og påmelding:

Uke 18:  tor 3. - fre 4. mai 2018.  

Påmeldingslenken leder til tredjepartsleverandør.

Kursavgift

Kursavgiften er 4000,- kr pr deltaker, inkl. lunsj og kursbevis.

Annet

Kurset avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika. 


Ved spørsmål eller behov for kurs for en større gruppe, kontakt undervisningskoordinator.