Kurs i samtale- og intervjuteknikk, del II

Publisert: 19.09.2018 | Sist endret: 20.09.2018

Kurs i samtale- og intervjuteknikk, del II. Gjennomføres i uke 48 (26. – 30.11.2018) og uke 49 (03.-07.12.2018).

Målgruppen

Kursdeltakerne må ha gjennomført Grunnkurs I og II for saksbehandling av klareringssaker.

Kursdeltakerne må ha gjennomført introduksjonskurs til sikkerhetssamtalen, del I.

Det kreves sikkerhetsklarering for minimum KONFIDENSIELT for å gjennomføre kurset.

Læringsmål

Kurset har som målsetting å gi deltakerne økt kunnskap og ferdigheter i bruk av samtale- og intervjuteknikk for å imøtekomme de kravene som gjelder ved avholdelse av sikkerhetssamtaler i klareringssaker. Kurset skal gi kursdeltakerne et praktisk grunnlag for å kunne planlegge å gjennomføre en sikkerhetssamtale i henhold til bestemmelsene gitt i, eller medhold av, sikkerhetsloven.

 

Kursdato, sted og påmelding

For påmelding klikk på datofeltet.

Kurset tilbys to ganger høst 2018:

Uke 48: mandag 26.11 – fredag 30.11.2018 (påmeldingsfrist 16.11.2018)

Uke 49: mandag 03.12 - fredag 07.12.2018  (påmeldingsfrist 16.11.2018)

Påmeldingslenkene leder til tredjepartsleverandør.

Kurset avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika.

Kursavgift

Kursavgiften er 7 000 ,- kr

Dette dekker lunsj, kursmateriell og kursbevis.

Annet

Det er plass til max 12 deltakere på hvert kurs. Når kurset er fullt får du anledning til å sette deg på venteliste.

Ved spørsmål, kontakt undervisningskoordinator

Fravær

Kurset krever aktiv deltakelse fra kurselevene, blant annet gjennom praktiske oppgaveløsninger. Det er derfor ikke ønskelig med fravær i kurset.