Grunnleggende nasjonale funksjoner

Publisert: 29.10.2018

NSM gjennomfører todagers kurs både i uke 47 og 50.  Vi planlegger nye todagers kurs i uke 7 og uke 10 2019.

Målgruppe:

Ledere og saksbehandlere i offentlig sektor som skal arbeide med departementenes ansvarsområder etter lov om nasjonal sikkerhet, og særlig med arbeidet for å identifisere grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF), virksomheter og skjermingsverdige objekter og infrastruktur. Kurset er også åpent for ansatt personell i virksomheter. Man kan ikke delta på kurset som privatperson.

Innhold og læringsmål:

Etter lov om nasjonal sikkerhet er departementene ansvarlige for det forebyggende sikkerhetsarbeidet innenfor sine ansvarsområder, og skal identifisere og holde oversikt over sektorens GNF-er og virksomheter som understøtter disse, samt utpeke og klassifisere skjermingsverdige objekter og infrastruktur. Kurset vil fokusere på disse oppgavene og gi deltakerne metoder og verktøy for å utføre disse. Kurset vil være en kombinasjon av teoretiske leksjoner og praktiske øvelser med utgangspunkt i et fiktivt scenario. Formålet med kurset er at deltakerne etter fullført kurs skal kunne lede eller delta i dette arbeidet i egen sektor. 

Forkunnskaper:

Det er ingen formelle krav til forkunnskaper. Det vil bli tilsendt noe kursmateriell på forhånd, som det forventes at deltakeren har satt seg inn i før oppmøte.

Kursdatoer og påmelding:

2018

Uke 47 21-22.11.18 (Påmeldingsfrist 12.11.2018)

Uke 50 12-13.12.18 (Påmeldingsfrist 5.12. 2018) 

2019

Uke 7 (vi åpner for påmelding snart)

Uke 10 (vi åpner for påmelding snart)

NB! Påmeldingslenken leder til tredjepartsleverandørs løsning.

Kursavgift

Kursavgiften er kr 4 000,- 

Kursavgiften dekker lunsj og utlevert materiell. Eventuell overnatting og øvrig kost må deltakerne selv besørge.

Annet

Kursene avholdes i NSMs kurssenter i Sandvika.

Ved spørsmål, kontakt undervisningskoordinator