Program

Programmet oppdateres fortløpende, og endringer må påregnes!

PROGRAM FOR SIKKERHETSKONFERANSEN 2017
Oslo Kongressenter 28-29 Mars 2017

Les mer om foredragsholderne.

Foreløpig program 

(endringer og bredere omtale kommer)

28. mars

0800 Registrering og kaffe

0900 Åpning ved direktør NSM, presentasjon av konferansier

0910 Åpningstaler ved Sikkerhetskonferansen 2017

     0910 -0920 Forsvarsministeren

     0925 - 0935 Justis- og beredskapsministeren

0940 Samtale mellom lederne av EOS-tjenestene, ledet av Siri-Lill Mannes

1020 PAUSE

1040 "Securing the State" - Sir David Omand 

1120 Tittel kommer – Prof. Udo Helmbrecht, ENISA

1200 LUNSJ

 

1300-1540 Fagspor (tentative titler):

- Mellom barken og veden – sikkerhet for IKT-ledere

- Romsikkerhet

- Virksomhetens oppfølging og kontroll

- Informasjonsoperasjoner

 

29. mars

0900-1130 Fagspor (tentative titler):

- Fysisk sikkerhet

- Forebyggende IKT-sikkerhet

- Digitale trusler

- Mennesket og sikkerhet

LUNSJ

1300      Risiko 2017. Annette Tjaberg (NSM)

1330      Tittel kommer – Hans Christian Pretorius, NSM  

1400      PAUSE

1420     "Koden til mitt hjerte: Sikkerhet i min personlige kritiske infrastruktur" – Marie Moe, SINTEF

1500      Avslutning/oppsummering ved direktør NSM