E-læringskurs fra NSM: Hjemmel for klareringsbehovet

Publisert: 04.09.2018

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har publisert et kort e-læringskurs om begrunnelse og dokumentasjon til behovet for sikkerhetsklarering.

NSM ønsker å bidra til at klareringsprosessen gjennomføres raskere og enklere. Som fagmyndighet innenfor personellsikkerhet ser vi at det er områder der prosessen kan presiseres og tydeliggjøres. Et av disse områdene er selve begrunnelse og dokumentasjonen for at noen bør sikkerhetsklareres.

Dette kurset er dermed rettet mot virksomheter som anmoder om sikkerhetsklarering, og tar for seg utfylling av punkt 1.2 i personopplysningsblanketten.

Kurset er å se på som en pilot, og vi vil vurdere både innhold og andre temaer i tiden fremover. Klikk på lenken nedenfor for å ta kurset.

Utfylling av punkt 1.2 i personopplysningsblanketten